Benodigde gegevens

Elke makelaar werkt anders en daarom willen wij meteen inzicht geven in onze manier van werken.

Wat wij van u nodig hebben:
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een rijbewijs voldoet helaas niet.*
• Als u medewerker in loondienst bent: uw arbeidscontract, laatste 3 loonstroken en in geval van proeftijd of een contract voor bepaalde tijd dient u een garantsteller te hebben.
• Als u zelfstandig ondernemer bent: een verklaring van uw inkomen; deze inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543).
• Als u student bent: studiefinanciering (lening) en spaargeld wordt helaas niet als een inkomen gezien. Om deze reden heeft u een garantsteller nodig.

U kunt alle gegevens inscannen en digitaal naar ons versturen of ze overhandigen op ons kantoor. Het kan zijn dat wij na ontvangst en beoordeling van de gegevens u om aanvullende informatie vragen.

* Voorkom identiteitsfraude
Voordat u uw identiteitsbewijs naar ons toestuurt per mail, is het belangrijk dat u het volgende afschermt en noteert:
1. Schrijf op de kopie zowel de datum alsook de reden van kopiëren, bijvoorbeeld ‘kopie voor huurovereenkomst’;
2. Streep uw Burgerservicenummer door. Deze staat op twee plekken genoteerd, onder andere in de strooknummers onderaan.

Garantstellingsformulier: Bewijs van garantstelling

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!