Benodigde gegevens

Indien u via KamerRaad wilt huren, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Uw contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs*. Een rijbewijs voldoet helaas niet, wij prefereren een paspoort;
  • Als u medewerker in loondienst bent: uw arbeidscontract, laatste 3 loonstroken en in geval van proeftijd of een contract voor bepaalde tijd dient u een garantsteller** te hebben;
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: een verklaring van uw inkomen; deze inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543);
  • Als u student bent: studiefinanciering (lening) en spaargeld worden helaas niet als een inkomen gezien. Om deze reden heeft u een garantsteller** nodig.

U kunt alle gegevens inscannen en digitaal naar ons versturen of ze overhandigen op ons kantoor. Het kan zijn dat wij na ontvangst en beoordeling van de gegevens u om aanvullende informatie vragen.

* Voorkom identiteitsfraude
Voordat u uw identiteitsbewijs naar ons toestuurt per mail, is het belangrijk dat u het volgende afschermt en noteert:
  • Schrijf op de kopie zowel de datum als ook de reden van kopiëren, bijvoorbeeld ‘kopie voor huurovereenkomst’;
  • Streep uw Burgerservicenummer door. Deze staat op twee plekken genoteerd, onder andere in de strooknummers onderaan.
  • Wij gaan voorzichtig om met al uw persoonsgegevens en hanteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

** Garantsteller
Indien een garantsteller noodzakelijk is, vragen wij u om het Bewijs van garantstelling in te vullen. Zorg er voor dat de garantsteller het document op alle pagina's heeft ondertekend, anders kunnen wij het bewijs van garantstelling niet accepteren.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!