Vastgoed beheer

Er zijn veel zaken waar rekening mee gehouden moet worden als verhuurder. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een voor- en eindinspectie plaats vindt om discussie op een later tijdstip te voorkomen. Als verhuurder heeft u namelijk de plicht om aan te tonen in welke staat de woning verkeerde ten tijde van de verhuur (bewijslast). Door deze inspecties staat dit zwart op wit. Leidsch Vastgoed beheer kan dergelijke taken voor u uit handen nemen. Dit betreft zowel financieel als technisch beheer. Hieronder kunt u onder andere verstaan:

Financieel & administratief
• ­Maandelijkse huur incasseren;
• Bewaken van betalingen en huurachterstanden, indien nodig incassomaatregelen nemen;
• Jaarlijks kennisgeven en verhogen van de huur;
• Gemeentelijke belastingen en heffingen verrekenen bij de huurder.

Inspectie & onderhoud
• Voor- en eindinspectie van de woning;
• ­Verrichten van inspectie bij klachten en de afhandeling van klachten;
• Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
• Opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
• Verhelpen van technische storingen;
• Bij hoge reparatiekosten zullen wij met u overleggen alvorens actie te ondernemen. De hoogte van dit maximale bedrag wordt van tevoren afgesproken.

Neem vrijblijvend contact op met Leidsch Vastgoed Beheer voor meer informatie.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!